Polityka Prywatności (RODO)

Szanowny Kliencie, wykonując obowiązek informacyjny określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz wykonując Twoje uprawnienie określone w art. 15 RODO (prawo dostępu do danych osobowych) uprzejmie informujemy, że: 

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest ETNA Renata Buczek, 05-822 Milanówek, ul. Piotra Skargi 9/4

2.Dane służyć będą do wykonania zadań związanych z zamówieniami złożonymi przez klienta, lub kontaktu z nim w razie potrzeby.

3.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania zamówienia.

4.Przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych: 

a. prawo dostępu do danych i ich poprawiania, 

b. prawo do sprostowania danych, 

c. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania, 

e. prawo do przenoszenia danych, 

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru